การชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร
 
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาธาตุทอง
 
 
  - เลขที่บัญชี 017-2-40423-8 ชื่อบัญชี สสวท.(สำนักบริการวิชาการ)
 
หลังจากที่ท่านโอนเงิน 
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการโอนเงินของท่าน ที่ "แจ้งชำระเงิน"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-392-4021 ต่อ 3102,3106
 

การแจ้งชำระเงิน โปรดระบุรายละเอียดการชำระเงิน และแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินให้ครบถ้วน