การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ภายในประเทศเท่านั้น

คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่งตามอัตราที่กำหนดดังนี้

สินค้าชิ้นแรก มีค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 30 บาท ชิ้นต่อไป ชิ้นละ 10 บาท

ยกเว้น สินค้ากล่องอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน หรือกล่องพัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัมขึ้นไป คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่งตามน้ำหนักจริง

 

เมื่อลูกค้าแจ้งการชำระเงินแล้ว

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ

ยกเว้น สินค้ากล่องอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน หรือกล่องพัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัมขึ้นไป

 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 5 วันทำการ

 

การจัดส่งทางไปรษณีย์ หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือหากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ สำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 3102, 3106 โทรสาร 02-392-3596 หรือ https://www.facebook.com/สำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน-สสวท-1586765174945709/

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในประเทศ (ไปรษณีย์ไทย)  4–7 วันทำการ สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 10-14 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด (งดจัดส่งสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)