เรียงโดย:
แสดง:
แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ได้รวมโจทย์คณิตศาสตร์และเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง ช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์ด้วยตนเอง และเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยจัดแบ่งแบ่งเนื้อหา 4 ตอนดั...

160.00 บาท

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 (1 หน้า)