เรียงโดย:
แสดง:
เกมคณิตศาสตร์ เรียงรูป เรียงสี (จตุรัสกล)

เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนด้านการคิดอย่างมีเหตุผล อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นและพัฒนาสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้เหตุผลและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

157.00 บาท

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 (1 หน้า)