เรียงโดย:
แสดง:
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 6 เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาเป็นการแนะนำให้ทราบว่าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร การจั...

145.00 บาท

การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์

เป็นเอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านการวัดผล ประเมินผล เพื่อไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบด้วยการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดผล ประเมินผล ด้วยแบบทดสอบ การวัดผล ประเมิ...

180.00 บาท

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 (1 หน้า)