เรียงโดย:
แสดง:
คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เล่ม 2 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง กังหันลมผลิตไฟฟ้า สเลอปี้ และชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด

58.00 บาท

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 (1 หน้า)