เรียงโดย:
แสดง:
DVD วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วีดิทัศน์ชุดนี้นำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตรงตามสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระทิ่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 5 พลังงาน และสาระที่ ...

190.00 บาท

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 6 เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาเป็นการแนะนำให้ทราบว่าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร การจั...

145.00 บาท

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 (1 หน้า)