เรียงโดย:
แสดง:
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ได้รวบรวมศัพท์จากหนังสือเรียนต่างๆ ของ สสวท. โดยศัพท์ในพจนานุกรมนี้มาจากรากศัพท์ที่บัญญัติขึ้นโดยราชบัณฑิตสถาน และมีศัพท์บางคำ ที่ สสวท. เป็นผู้บัญญัติ เหมาะสำหรั...

99.00 บาท

วิทยาศาสตร์โลกธรรมชาติ ช่วงชั้นที่ 2

เป็นแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมธรรมชาติอย่างเป็น วิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน นํ้า อากาศ สิ่งปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิตที่สนใจ โดย เน้นการสํารวจ สังเกต ตั้งคําถาม วิจัย สืบค้นข้อมู...

158.00 บาท

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 (1 หน้า)