เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405043
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

102.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ของตนเองทางดด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม จากเนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่องลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ กราฟและการประยุกต์ของอนุพันธ์ และ ปริพันธ์ เหมาะสําหรับผู้เรียนห้องเรียน พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และครูใช้เป็น เอกสารประกอบการเรียนการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง