เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405044
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

90.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นที่ปริภูมิ ตัวอย่างเป็นเซตจำกัด ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ความน่าจะเป็นที่ปริภูมิ ตัวอย่างเช่น เซตอนันต์ เหมาะสําหรับผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ และครูใช้เป็นเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง