ปัญหาท้าทาย

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 1206022
ประเภทสินค้า: ข้อสอบ
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

125.00 บาท

จำนวน:

เอกสารเสริมให้ครู นักเรียน และผู้สนใจ คณิตศาสตร์ มีแหล่งโจทย์ปัญหาที่แตกต่างจากโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียน เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ท้าทาย และน่าสนใจ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางในการสอบแข่งขัน พร้อมเฉลยแนวคิดคำตอบไว้ตรวจสอบความถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง