เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405045
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

90.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม จากเนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่องจำนวนเชิงซ้อนกับพีชคณิต จำนวนเชิงซ้อนกัยตรีโกณมิติ จำนวนเชิงซ้อนกับเรขาคณิต เหมาะสําหรับผู้เรียนห้องเรียน พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และครูใช้เป็น เอกสารประกอบการเรียนการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง