เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405046
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

82.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์จากเนื้อหา ในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง การพิสูจน์ เชิงคณิตศาสตร์ รูปแบบของประพจน์ การอ้างเหตุผล การพิสูจน์โดยตรง เทคนิคการพิสูจน์ และการเขียนโครงร่าง บทพิสูจน์ เหมาะสําหรับผู้เรียนห้องเรียน พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และครูใช้เป็น เอกสารประกอบการเรียนการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง