เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405047
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

90.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง ความรู้ พื้นฐาน สมการและอสมการตรีโกณมิติ และการแก้ปัญหาเรขาคณิตด้วยฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ เหมาะสําหรับผู้เรียนห้องเรียน พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และครูใช้เป็น เอกสารประกอบการเรียนการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง