เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405049
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

95.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เรื่องเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบ สมการเชิงเส้น และบทประยุกต์เกี่ยวกับ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น เหมาะสําหรับผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ และครูใช้เป็นเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง