เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405051
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

90.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม จากเนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง ลําดับ อนุกรม และการประยุกต์ของ ลําดับและอนุกรม เหมาะสําหรับผู้เรียน ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และ ครูใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการ สอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง