เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405052
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

90.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่องเวกเตอร์ ในสามมิติ เส้นตรงและระนาบในระบบ พิกัดฉากสามมิติ ระบบสมการเชิงเส้น เหมาะสําหรับผู้เรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ และครูใช้เป็นเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง