เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1204055
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

95.00 บาท

จำนวน:

เป็นเอกสารเสริมความรู้สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เช่น เทคนิคการสร้างและการใช้ภาพประกอบการสอน เทคนิคการใช้รูปเรขาคณิตสร้างรูปต่างๆ เทคนิคด้านนันทนาการ เทคนิคการให้โจทย์ฝึกคิด เทคนิคการวิเคราะห์แนวคิด เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง