ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 1504056
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้นและปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

145.00 บาท

จำนวน:

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 6 เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาเป็นการแนะนำให้ทราบว่าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร การจัดการเรียนการสอนที่มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทำอย่างไร พร้อมทั้งตัวอย่างปัญหาที่ใชัในกิจกรรมการเรียนการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง