ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ เส้นทางสู่ความสำเร็จ

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1504060
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้นและปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

228.00 บาท

จำนวน:

เอกสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูคณิตศาสตร์แบบมืออาชีพ ซึ่งต้องรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้งมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง