กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน (เอกสารสำหรับครู)

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1204007
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

38.00 บาท

จำนวน:

เป็นเอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับครูผู้ให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงจำนวน โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้สึกเชิงจำนวนด้านจำนวน ความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการดำเนินการ มีคำอธิบายพร้อมทั้งตัวอย่างกิจกรรม ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนแก่ผู้เรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง