ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาระดับโลก ที่ฮ่องกง ครั้งที่ 7-9

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1206008
ประเภทสินค้า: ข้อสอบ
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

150.00 บาท

จำนวน:

"เอกสารเสริมเพื่อให้ครู นักเรียน และผู้สนใจคณิตศาสตร์ ได้เห็นข้อสอบข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมศึกษาระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกงเป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอน นักเรียนได้ตื่นตัวที่จะพัฒนา การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รู้จักวิเคราะห์แนวทางการหาคำตอบ ใช้เป็นแนวทางในการสอบแข่งขัน และเฉลยแนวคิดคำตอบไว้ตรวจสอบความถูกต้อง "

สินค้าที่เกี่ยวข้อง