ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชา คณิตศาสตร์

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 1406009
ประเภทสินค้า: ข้อสอบ
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

68.00 บาท

จำนวน:

ข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ. 2550 วิชาคณิตศาสตร์ ณ ประเทศเวียดนาม และข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเยาวชน ครู อาจารย์ และผู้สนใจ เพื่อนำไปฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง