เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 3 ดาราศาสตร์ ม. 4-6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405034
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

102.00 บาท

จำนวน:

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง กฎฮับเบิล ประเภทของกาแล็กซี การสังเกตการณ์ เนบิวลาปู การวัดละติจูดของผู้สังเกต จากดวงอาทิตย์ เวลาท้องถิ่น เขตเวลา ลองจิจูดของผู้สังเกต เวลาดาราคติ เวลา สุริยคติ แรงดึงดูดระหว่างมวล ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะการสํารวจ ตรวจสอบความรู้และปรากฏการณ์ทาง ดาราศาสตร์ ผ่านการทดลอง การสํารวจ การสืบค้นข้อมูล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง