เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 1305029
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1

65.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาพื้นฐานและรายวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เล่ม 1 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับตัวหารร่วมมากและตัวคูณ ร่วมน้อย จํานวนเฉพาะ จํานวนเต็ม เลขยกกําลัง รูปเรขาคณิต แบบรูป และ ตัวเลขฐานต่างๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง