เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1305034
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3

65.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาพื้นฐานและรายวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เล่ม 2 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับ อสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ การให้เหตุผล ระบบสมการ วงกลม เส้นแบ่งครึ่งมุม เศษส่วนของพหุนาม และตรีโกณมิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง