เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ คอมบินาทอริก

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405035
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

95.00 บาท

จำนวน:

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับวิธีการนับ หลักการนับเบื้องต้น วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ การแจกแจง สัมประสิทธิ์ทวินาม และสัมประสิทธิ์ อเนกนาม การเพิ่มเข้า-ตัดออก แผนภาพ ของเวนน์และการเรียงย้ายตําแหน่ง เหมาะสําหรับผู้เรียนห้องพิเศษด้าน คณิตศาสตร์ หรือผู้เข้าค่ายอบรมเข้ม คณิตศาสตร์โอลิมปิก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง