เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405037
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

95.00 บาท

จำนวน:

เป็นเอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ กราฟเชื่องโยงและต้นไม้ ปัญหาเกี่ยวข้องกับการเดินทางในกราฟ กราฟเชิงระนาบ กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟ เหมาะสำหรับผู้เรียนห้องพิเศษ เข้มค่ายอบรมเข้าคณิตศาสตร์โอลิมปิก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง