เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ พีชคณิต

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405039
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

90.00 บาท

จำนวน:

เป็นเอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ คอนกรูเอ็นซ์ ผลเฉลยของคอนกรูเอ็นซ์กำลังหนึ่ง ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน จำนวนในฐานต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนห้องพิเศษ เข้าค่ายอบรมเข้มคณิตศาสตร์ โอลิมปิก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง