เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405040
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

90.00 บาท

จำนวน:

เป็นเอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐาน สมบัติบางประการของเส้นตรงและรูปสามเหลี่ยม สมบัติบางประการของวงกลม สมบัติบางประการของรูปสามเหลี่ยมและวงกลม เหมาะสำหรับผู้เรียนห้องพิเศษ เข้าค่ายอบรมเข้มคณิตศาสตร์โอลิมปิก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง