เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ สมการเชิงฟังก์ชั่น

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405041
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

90.00 บาท

จำนวน:

เป็นเอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ ฟังก์ชันบน N,Noและ Z การแก้ปัญหาสมการเชิงฟังก์ชัน โดยการแทนค่าด้วยตัวแปรที่เหมาะสม ฟังก์ชัน 1-1 ฟังก์ชันทั่วไป ฟังก์ชันทางเดียวและฟังก์ชันมีขอบเขต ฟังก์ชันคาบ สมการโคซีและบทประยุกต์ ตัวอย่างโจทย์ ในการแข่งขัน IMO โจทย์สมการเชิงฟังก์ชันในการแข่งขัน IMO เหมาะสำหรับผู้เรียนห้องพิเศษ เข้มค่ายอบรมเข้าคณิตศาสตร์โอลิมปิก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง