การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 2504049
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้นและปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

160.00 บาท

จำนวน:

"หนังสือประกอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านวัดผล ประเมินผลเพื่อไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบด้วยแนวคิดของการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ การทดสอบด้วยข้อสอบ การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน และผลงานของนักเรียน"

สินค้าที่เกี่ยวข้อง