DVDคณิตคิดไม่ยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1208067
ประเภทสินค้า: สื่อดิจิทัล
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5

190.00 บาท

จำนวน:

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตรงตามเรื่องต่างๆ • จํานวนนับและ การบวก การลบ การคูณ การหาร • มุม • เส้นขนาน • สถิติและความน่าจะ- เป็นเบื้องต้น • เศษส่วน • การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน • ทศนิยม • การบวก การลบ และการคูณ ทศนิยม • บทประยุกต์ • รูปสี่เหลี่ยม • รูปสามเหลี่ยม • รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง