CD หลักวิธีดำเนินการ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม สำหรับทุกระดับชั้น (e-book)

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 2304022
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

50.00 บาท

จำนวน:

E-BOOK สําหรับครูและนักเรียนเพื่อใช้ เป็นหลักในการตรวจวัดสภาพแวดล้อม ธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยพัฒนา ความรู้และทักษะการตรวจวัดทาง วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยําและได้ มาตรฐานสากล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง