ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชา ชีววิทยา

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 2406030
ประเภทสินค้า: ข้อสอบ
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

98.00 บาท

จำนวน:

ข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2550 วิชาชีววิทยา ณ ประเทศแคนาดา และข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550 วิชาชีววิทยา ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับเยาวชน ครู อาจารย์ และผู้สนใจ เพื่อนำไปฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง