พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 5607017
ประเภทสินค้า: หนังสืออ้างอิง/งานวิจัย
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: อื่นๆ
ระดับชั้น: อื่นๆ

99.00 บาท

จำนวน:

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ได้รวบรวมศัพท์จากหนังสือเรียนต่างๆ ของ สสวท. โดยศัพท์ในพจนานุกรมนี้มาจากรากศัพท์ที่บัญญัติขึ้นโดยราชบัณฑิตสถาน และมีศัพท์บางคำ ที่ สสวท. เป็นผู้บัญญัติ เหมาะสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ที่สนใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง