คู่มือการจัดค่ายคณิตศาสตร์ : Math Camp

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1504061
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้นและปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

198.00 บาท

จำนวน:

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ตัวอย่างกิจกรรมในค่ายคณิตศาสตร์มีทั้งกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการปฏิบัติการ แบบประเมินผล กิจกรรมค่ายและผลการทดลองการใช้ตัวอย่างกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนหรือผู้สนใจ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง