กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 01
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: อื่นๆ
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

60.00 บาท

จำนวน:

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง การสื่อสาร รักษ์คอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องดักแมลงวัน และรถของเล่นไฟฟ้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง