กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 07
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: อื่นๆ
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

52.00 บาท

จำนวน:

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เล่ม 2 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง The Young Designer นาวาผ่าวิกฤต และดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง