คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 08
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: อื่นๆ
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

72.00 บาท

จำนวน:

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เล่ม 2 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง The Young Designer นาวาผ่าวิกฤต และดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง