กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 09
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: อื่นๆ
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

68.00 บาท

จำนวน:

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เล่ม 2 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง กังหันลมผลิตไฟฟ้า สเลอปี้ และชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง