หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 61030
ประเภทสินค้า: ชุดหนังสือ/สื่อ
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: อื่นๆ
ระดับชั้น: อื่นๆ

208.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การทำงานของอุปกรณ์วงจรดิจิทัล และหุ่นยนต์อย่างง่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง