เกมดอกไม้แห่งสยาม

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 20036201
ประเภทสินค้า: สื่ออุปกรณ์
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

127.00 บาท

จำนวน:

เกมฝึกทักษะการวางแผนการทำงาน การคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต และการนำเสนอรูปแบบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง