กล้องตาเรือหรือกล้องเพอริสโคป

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 20036202
ประเภทสินค้า: สื่ออุปกรณ์
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

45.00 บาท

จำนวน:

เรียนรู้เรื่องทางเดินของแสงและการสะท้อนของแสงจากการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเครื่องมือโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง