เกมลูกเต๋า

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 20036203
ประเภทสินค้า: สื่ออุปกรณ์
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

74.00 บาท

จำนวน:

พัฒนาความรู้เชิงปริภูมิ (Spatial Sense) ในด้านต่างๆ เช่น การประสานสัมพันธ์ทางสายตา (Eye-Motor Coordination) การนึกภาพ (Visualization) และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Skills/Processes) การแก้ปัญหา (Problem Solving) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง