ปริศนาคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ KEN-KEN

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 20036205
ประเภทสินค้า: สื่ออุปกรณ์
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: อื่นๆ
ระดับชั้น: อื่นๆ

123.00 บาท

จำนวน:

Ken-Ken เป็นเกมปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนในหลายระดับชั้นหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็ได้รับทั้งความสนุกและความท้าทายในการคิด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น และพัฒนาสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้เหตุผล และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยฝึกทักษะการคำนวณ สมาธิ ความอดทน และความละเอียดรอบคอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง