เกมคณิตศาสตร์ เรียงรูป เรียงสี (จตุรัสกล)

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 20036206
ประเภทสินค้า: สื่ออุปกรณ์
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

157.00 บาท

จำนวน:

เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนด้านการคิดอย่างมีเหตุผล อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นและพัฒนาสมองให้คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการให้เหตุผลและตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง