หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 6024
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

87.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 4 เล่ม 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาชีววิทยา เคมี ประกอบด้วย เซลล์และการทำงานของเซลล์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของในการดำรงชีวิตและยังเป็นรากฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ ซึ่งจะเน้นขบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง