หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6029
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

97.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 4 เล่ม 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สมดุลกล งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แนวโค้ง โดยจากการสังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ การคำนวณพลังงานต่างๆ เช่นพลังงานจลน์ พลังงานศักย์และพลังงานกล และหาความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ ซึ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง