หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ม.4 เล่ม 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6027
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

61.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 มีเนื้อหาที่จำเป็นที่ต้องเรียน ประกอบด้วย โมลและสูตรเคมี สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป และเสริมด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง